Between-farm transmission routes of highly transmissible diseases in livestock: a literature study on the quantitative knowns and unknowns = Routes van tussen-bedrijfstransmissie van zeer besmettelijke dierziekten: een literatuurstudie van de kwantitatieve kennis en kennislacunes

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport inventariseert de kwantitatieve kennis die beschikbaar is in de literatuur, alsmede de huidige kennislacunes, over de rol van specifieke transmissieroutes in de tussen-bedrijfstransmissie van bestrijdingsplichtige dierziekten in Nederland. Dit om na te gaan in hoeverre een kwantitatieve inschatting van de effecten van specifieke hygienemaatregelen (zowel in vredestijd als in crisis) en contact- en vervoersverboden (in crisistijd) mogelijk is. Op basis van zo’n kwantitatieve inschatting zou namelijk de (kosten)effectiviteit van maatregelenpakketten kunnen worden bestudeerd en mogelijk verbeterd. Daarnaast zou deze informatie ook meer houvast kunnen bieden om voor nieuwe dierhouderijsystemen risico’s van tussen-bedrijfstransmissie in te schatten. Tenslotte zou deze kennis het draagvlak voor naleving van de maatregelen kunnen vergroten
  Original languageEnglish
  Place of PublicationWageningen
  PublisherCentral Veterinary Institute
  Number of pages13
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameCVI report
  Publisher[Central Veterinary Institute of Wageningen UR, Division of Virology]
  No.08/CVI0034

  Keywords

  • agricultural policy
  • transport of animals
  • animal health
  • crises

  Cite this