Betrouwbaarheid van aantalsschattingen van schadeveroorzakende watervogelsoorten - Deel 2 : Watervogels

B.S. Ebbinge, P.W. Goedhart, M.A. Kiers, H.S.D. Naeff

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Tellingen van ganzen en zwanen worden in Nederland sinds 1993 verricht door Sovon en sinds 2005 door de KNJV, met als voornaamste doel een schatting te geven van totale aantallen. Hier is onderzocht in hoeverre de Sovon-tellingen en KNJV-tellingen van watervogels tussen 2005 en 2010 verschillen. Ook worden aandachtspunten bij het tellen van 11 soorten schadeveroorzakende watervogels beschreven. Vergelijking van de telprotocollen levert belangrijke verschillen op die een verklaring zouden kunnen vormen voor uiteenlopende telresultaten. Op grond van de geanalyseerde gegevens is het niet mogelijk de werkelijk aanwezige aantallen nauwkeurig te bepalen, omdat daarvoor validatie met behulp van onafhankelijke tellingen noodzakelijk is. Tot slot worden er aanbevelingen gedaan ter verbetering van telprotocollen door Sovon en KNJV.
Original languageDutch
PublisherAlterra Wageningen UR / Fauna fonds
Number of pages138
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameAlterra rapport
PublisherAlterra Wageningen UR / Fauna fonds
No.2427
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • fauna
  • wildlife management
  • damage
  • geese
  • waterfowl
  • population density
  • monitoring
  • organolepsis
  • comparisons

Cite this