Betekenis van greppel plas-dras als habitat voor weidevogelkuikens

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Ontwatering in de agrarische bedrijfsvoering is één van de grootste hinderpalen voor het habitat van weidevogels. Zou het op kleine schaal creëren van vochtige/natte omstandigheden hiervoor een oplossing kunnen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van ‘greppel plas-dras’. Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek in de Eempolders naar het effect van greppel plas-dras op de kwaliteit van het grasland als foerageerhabitat voor weidevogelkuikens, aan de hand van de biomassa, openheid (doorwaadbaarheid) en structuurvariatie van de vegetatie, de insectenrijkdom en de mate waarin weidevogelgezinnen gebruik maken van percelen met een greppel plas-dras.
Original languageDutch
Pages (from-to)114-118
JournalDe Levende Natuur
Volume119
Issue number3
Publication statusPublished - May 2018

Cite this