Betalen voor dierenwelzijn: barrières en oplossingsrichtingen in consumentenmarkten en business-to-business markten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het verbeteren van dierenwelzijn tot een niveau dat uitstijgt boven het wettelijke minimum wordt overgelaten aan de markt. LNV wil dit proces onder andere stimuleren door een dierenwelzijnsindex te ontwikkelen. Omdat een verbetering van het dierenwelzijn onvermijdelijk lijkt verbonden met extra kosten, is de prijs in zowel de consumentenmarkt als in de rest van de keten een belangrijke barrière voor de verbetering van dierenwelzijn in de veehouderij. Dit rapport is gericht op hoe deze meerkosten van dierenwelzijn gemanaged kunnen worden. Daartoe is een literatuuronderzoek uitgevoerd gericht op consumenten, retailers en ketens. The improvement of animal welfare to a level that is significantly higher than the statutory minimum is currently left down to market forces. The Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is keen to encourage this process through the development of an animal welfare index, for example. Since an improvement in animal welfare would inevitably appear to be connected with extra costs, the price forms a significant barrier to the improvement of animal welfare in livestock production, both in the consumer market and in the rest of the chain. This report focuses on how these additional costs of animal welfare can be managed. To this end, a literature study was carried out, focusing on consumers, retailers and chains.
Original languageDutch
Place of PublicationDEN HAAG
PublisherLEI
Number of pages96
ISBN (Print)9789086150618
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / LEI : Domein 5, Ketens
PublisherLEI

Keywords

 • agricultural economics
 • animal welfare
 • markets
 • agricultural policy
 • indexes
 • costs
 • livestock
 • meat production
 • consumers
 • netherlands
 • supply chain management

Cite this