Bestrijdingsmiddelen in de lucht: emissie, verspreiding en depositie

J.H. Smelt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterAcademic

  Abstract

  De emissie van bestrijdingsmiddelen naar de lucht is van belang voor de toelatingsprocedure en de veiligheidszones rond agrarische objecten. Nieuwe meetopstellingen zijn getest om de snelheid van vervluchtiging van bestrijdingsmiddelen vanaf bodem- engewasoppervlakken in het veld te bepalen. De relatieve vervluchtiging van middelen kon het best worden verklaard uit hun verdeling over de bodemfasen en de concentratie in de gasfase. De vervluchtiging vanaf het gewas is vaak hoger dan die vanaf het bodemoppervlak. In de glastuinbouw is de materiaalbalans bij verschillende toepassingsmethoden bepaald en is de bronsterkte bij de emissie naar de buitenlucht gemeten. Verspreidingspatronen van grondontsmettingsmiddelen zijn berekend.
  Original languageUndefined/Unknown
  Title of host publicationOnderzoek in het kader van het Meerjarenplan Gewasbescherming (1991-1995); onderzoeksprogramma: Ecotoxicologische Risico's
  Pages67-82
  Publication statusPublished - 1995

  Cite this