Bestrijdingsmiddelen en teelten; een verkenning van de risico's van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor waterorganismen binnen enkele landbouwkundige teelten

J.W. Deneer

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Voor de vijftien landbouwkundige gewassen met het grootste areaal in Nederland is geonventarisseerd tot welke toxische belasting de driftbelasting met bestrijdingsmiddelen zal leiden. Slechts bij twee van de vijftien onderzochte teelten bleeft de belasting van algen, kreeftachtigen en vissen beneden het niveau van 0,1 Toxic Unit. Bij de dertien andere teelten werd voor ten minste één van de standaardtoetsorganismen de grens van 0,1 TU overschreden. Combinatiewerking blijkt van belang in circa 60¿ande gevallen waarbij 0,1 TU werd overschreden. In geval van algen gaat het hierbij steeds om combinaties van herbiciden; in het geval van kreeftachtigen en vissen gaat het vrijwel steeds om combinaties van insecticiden (vooral pyrethrooden en pirimicarb) en fungiciden (fluazinam, mancozeb en chloorthalonil).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages83
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.494
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • pesticides
  • field crops
  • aquatic organisms
  • risk assessment
  • exploration

Cite this