Bestrijding van wantsen in knolselderij en bleekselderij, 2003

M.E.T. Vlaswinkel, G. van Kruistum

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Wantsen kunnen in knolselderij groeistagnatie en misvorming van hartblaadjes veroorzaken. Deze hartblaadjes worden zwart en kunnen later in het seizoen bacteriehartrot veroorzaken. In de teelt van knolselderij zijn op dit moment geen chemische middelen meer toegelaten ter bestrijding van wantsen. In Nederland komen op knolselderij drie soorten wantsen voor, behorende tot het geslacht Orthops. Naast knolselderij komen ze ook op andere schermbloemigen voor, zoals peen, fluitekruid en bereklauw. De wantsen overwinteren als adult en zijn in het voorjaar te vinden op onkruiden. Op knolselderij verschijnen de eerste volwassen wantsen eind juli en de eerste jonge wantsen worden begin augustus gevonden. De wantsen verschuilen zich vaak in het hart van de plant tussen de voet van de bladstelen en de samengevouwen hartblaadjes, waardoor ze moeilijk geraakt kunnen worden. Schade, meestal waargenomen vanaf half juli tot eind september, ontstaat doordat zowel de jonge als de volwassen wantsen aan de hartblaadjes zuigen. Indien de aantasting licht is kan de plant er doorheen groeien. Aangetaste knollen zijn onverkoopbaar. Tot 1999/2000 werd Undeen of Mevinfos ingezet tegen wantsen in knolselderij, maar op dit moment is geen enkel middel meer toegelaten.
Original languageDutch
Place of PublicationWestmaas
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V.
Number of pages24
Publication statusPublished - 2003

Keywords

  • hemiptera
  • pest control
  • apium graveolens
  • pesticides
  • field crops
  • plant diseases
  • netherlands

Cite this