Bestrijding van slakken in koolzaad, 2006 : toetsen van zaadbehandeling van koolzaad met pesticiden terbescherming tegen slakken in een veldproef en een bakkenproef

Hilfred Huiting, Albert Ester

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Naaktslakken kunnen vraatschade aanrichten in o.a. koolzaad. Hoewel koolzaad flink kan compenseren voor open plekken in een perceel, is flinke aantasting door slakken niet te compenseren. In de praktijk worden slakken doorgaans bestreden met slakkenkorrels, soms meermalen tussen kieming en het vierblad,stadium. De voorvrucht heeft een flinke invloed op eventuele slakkenschade. Het middelenpakket biedt op dit moment twee soorten slakkenkorrels , op basis van middel metaldehyde en ijzer(III)fosfaat. Producten op basis van middel metaldehyde mogen echter slechts tot 1 september worden toegepast onder de huidige regels. Een effectieve zaadbehandeling is altijd aanwezig waar en wanneer dat nodig is. Voorafgaand aan het beschreven onderzoek werden in 2005 enkele screeningsproeven gedaan. Ook is ruime ervaring opgedaan met toepassing van zaadbehandeling tegen slakken in tarwe en graszaad. Doel van het onderzoek is het vinden van een zaadbehandeling die het koolzaad afdoende tegen slakkenvraat beschermt in de kritische periode. Deze behandeling moet een even goede of betere bescherming bieden dan de toepassing van slakkenkorrels. Er werd een veldproef aangelegd, waarin negen zaadbehandelingen – vier producten in 2 à 3 doseringen – op fytotoxiciteit en effectiviteit werden vergeleken met onbehandelde veldjes en toepassing van Caragoal GR slakkenkorrels (metaldehyde). Waarnemingen waren gericht op opkomst en aantasting van planten. Zaadbehandelingen met Middel Kz,A, in doseringen van 100, 200 en 400 ml/kg zaad, en met Middel Kz,C, in doseringen van 80 en 120 ml/kg zaad, gaven een goede bescherming tegen slakkenschade. Deze bescherming was minimaal gelijk aan die van twee behandelingen met Caragoal GR. Ook toepassing van Middel Kz,E, 50 en 100 g/kg zaad, gaf een zekere bescherming, maar dit product gaf ook fytotoxiciteit. Middel Kz,D, in doseringen van 75 en 150 g/kg zaad gaf geen bescherming tegen slakkenschade. In een bakkenproef buiten werd een selectie uit de in de veldproef getoetste zaadbehandelingen vergeleken met een standaard behandeling met Caragoal GR slakkenkorrels (middel metaldehyde). De proef werd eind april 2006 gezaaid. Naast waarnemingen op opkomst en aantasting door slakken werden hier waarnemingen gedaan op aantasting door de made van de koolvlieg. Zaadbehandelingen met Middel Kz,A en Middel Kz,C gaven geen fytotoxiciteit; behandeling met Middel Kz,D gaf enige opkomstvertraging en toepassing van Middel Kz,E gaf in beide doseringen een verminderde opkomst. Door de voor slakken ongunstige omstandigheden werden tegen slakken geen duidelijke bestrijdingseffecten gevonden; ook toepassing van Caragoal GR slakkenkorrels gaf geen betrouwbaar verschil met de onbehandelde bakken. Tegen koolvliegaantasting gaf zaadbehandeling met Middel Kz,A geen effect. Behandelingen met Middel Kz, D en Middel Kz,E gaven een significant bestrijdingseffect op 9 juni en ook toepassing van Middel Kz,C leverde een bescherming.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant en Omgeving, Sector AGV
  Number of pages21
  Publication statusPublished - 2006

  Cite this