Bestrijding van Fusarium in wintertarwe

H.G. Spits, D. Jansen, H.T.A.M. Schepers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Bestrijding van Fusarium is een complexe aangelegenheid. Het voorkomen van aantasting door Fusarium (en de vorming van het mycotoxine DON) moet een samenspel zijn van maatregelen. Te denken valt aan: ruime vruchtwisseling, een kerende grondbewerking, teelt van resistente rassen en een fungicide bespuiting tijdens de bloei. Fungiciden zijn beperkt werkzaam tegen deze schimmels; ook als ze op het juiste tijdstip worden gespoten. Echter, een bespuiting met fungicide is niet altijd nodig/zinvol, daar de belangrijkste factor voor aantasting het weer is. Is de periode vóór en tijdens de bloei niet gunstig dan zal de aantasting door Fusarium niet groot zijn. Het voorspellen van deze omstandigheden is lastig. Hierbij kunnen beslissingsondersteunde systemen zeer behulpzaam zijn. In dit project is op basis van (internationale) literatuur en proefgegevens een opzet gemaakt voor een beslissingondersteunend systeem voor Fusarium in wintertarwe en getest in veldproeven en in praktijkpercelen.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving
Publication statusPublished - 2010

Keywords

 • triticum aestivum
 • wheat
 • plant pathogenic fungi
 • fusarium culmorum
 • gibberella avenacea
 • gibberella zeae
 • plant disease control
 • decision models
 • decision support systems
 • winter wheat
 • arable farming

Cite this