Bestrijding van Echinothrips americanus in Dieffenbachia

J. Pijnakker, P.H.J. Korsten, D. Elstgeest, M. Hennekam

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Naar aanleiding van problemen met Echinothrips americanus op Dieffenbachia, is door de LTO een bijeenkomst met telers van Dieffenbachia georganiseerd om de problemen in kaart te brengen. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat in veel, maar niet alle situaties met zekerheid vastgesteld is dat de probleemtrips de voornoemde trips is. De ervaring van de telers met chemische bestrijding zijn wisselend, met een enigszins negatieve tendens. Ter verklaring van het falen werden uiteenlopende oorzaken aangevoerd. Vanuit dat gegeven zijn drie partners (PPO, Benfried B.V., Entocare) gevraagd om aan de hand van praktijkmetingen de probleemgebieden bij de bestrijding van Echinothrips americanus helder te maken. Voorgesteld wordt om aan de hand van een optimaal gewasbeschermingsplan zes telers te begeleiden in hun aanpak en langs die weg vast te stellen waar de probleemvelden liggen bij de bestrijding van deze trips.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Number of pages9
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • dieffenbachia
  • ornamental plants
  • plant pests
  • thrips
  • thysanoptera
  • plant disease control
  • protected cultivation

  Cite this

  Pijnakker, J., Korsten, P. H. J., Elstgeest, D., & Hennekam, M. (2003). Bestrijding van Echinothrips americanus in Dieffenbachia. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw. https://edepot.wur.nl/272126