Bestrijding van bladvlekkenziekte in zomergerst

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Door onvoldoende kennis over de ziekte, de bestrijdingsmogelijkheden en de bestrijdingsstrategie worden regelmatig gerstgewassen zwaar aangetast door bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis). Plaatselijk veroorzaakt dit aanzienlijke opbrengstdervingen en kwaliteitsverlies. Met name in het Noordoostelijk zand-/dalgebied (het grootste teeltgebied van brouwgerst in Nederland) is deze bladziekte een groot probleem. Besmettingsbronnen voor de ziekte zijn o.a. gewasresten (ook stroresten die van 2 jaar eerder weer zijn boven geploegd) m.n. in een krappe vruchtwisseling (telers die soms 1 op 2 telen hebben een duidelijk hogere en vroegere ziektedruk dan telers die 1 op 4 telen). Ook kan de ziekte overgaan via (niet goed) zaaizaad; dit speelt vooral een rol bij telers die eigen zaad gebruiken. Vanuit de praktijk komen er daarom vele vragen naar de bestrijdingsmogelijkheden. Gewasbespuitingen zijn mogelijk maar geven soms een teleurstellend resultaat omdat er niet op het juiste tijdstip wordt gespoten. De schade die optreedt is moeilijk in te schatten, maar een flinke aantasting zal gemakkelijk 1 ton/ha (of meer) aan opbrengst kosten. Daarnaast wordt ook de (brouw)kwaliteit negatief beïnvloed door o.a. een minder goede korrelvulling. Van 2003-2005 zijn veldproeven uitgevoerd op de PPO-proefboerderij Kooijenburg en het PPO-proefbedrijf in Lelystad met als doel het verkrijgen van een bestrijdingsstrategie tegen de bladvlekkenziekte waarmee telers opbrengstderving en kwaliteitsverlies tegen kunnen gaan.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition15 okt
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 15 Oct 2006

  Keywords

  • barley
  • hordeum
  • cereals
  • leaf spotting
  • rhynchosporium secalis
  • crop damage
  • crop quality
  • plant disease control
  • fungicides
  • fungus control
  • plant protection
  • arable farming

  Cite this