Bestrijding Pythium te velde bij hyacint door stomen en natuurlijke preparaten

P.J.M. Vreeburg, C.A. Korsuize

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De huidige bestrijdingsmogelijkheden van Pythium bij hyacint zijn zeer beperkt. Oriënterend heeft PPO i.s.m. Adviesbureau Natuurlijk Telen en Agricon, van een zwaar besmet praktijkperceel de grond tot 30cm diep deels laten stomen en de grond daarna deels met natuurlijke middelen verrijkt om eventuele herinfectie vanuit de belending en ondergrond te voorkomen. Stomen leidde tot een Pythium vrij gewas met 26% hogere opbrengst. De aangebrachte natuurlijke middelen gaven wel een gewasbeïnvloeding, maar geen verschil in aantasting of opbrengst. Uit grondanalyse bleek dat de aangebrachte natuurlijke middelen wel een beïnvloeding van het bodemleven hebben veroorzaakt. De enige toegestane chemische controle Ridomil, in een naastgelegen ander project, gaf een werking die minder dan de helft was van stomen. Onkruid werd zeer goed bestreden. Deze posistieve resultaten waren reden om een vervolgproject aan te vragen, hetgeen ook gehonoreerd is. In dat project (PPO 330979) wordt op het perceel nageteeld om na te gaan of de werking ook in een tweede jaar nog zichtbaar is en of er dan wel verschil optreedt door toepassing van de natuurlijke middelen. Stomen is een dure behandeling maar bestrijdt naast Pythium veel meer schimmels, aaltjes, onkruid, enz. Als ook een tweede jaar effect wordt gezien bij Pythium zou ook naar meerdere meerjarige aspecten kunnen worden gekeken. Stomen zou dan een maatregel kunnen zijn die eens per zoveel jaar zorgt voor het opruimen van vele ziektenverwekkers binnen een teelt/vruchtwisselingsschema, zodat de hoge kosten over meerdere teelten en jaren kunnen worden terugverdiend door hogere opbrengsten en/of betere kwaliteit.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages25
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • pythium
  • hyacinthus
  • hyacinths
  • plant disease control
  • biological control
  • crop yield
  • ornamental bulbs

  Cite this