Bestemmingsplan buitengebied 2010, gemeente Cuijk, Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

M.E.A. Broekmeyer, H.G. Ouwerkerk, C. ing. Slijpen, W. drs. Smal, I. Spapens-Reijnders, R.A.M. van Woerden

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Gemeente Cuijk wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied vaststellen. Hierin worden groei van veehouderijen en nieuwe recreatieve ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Omdat dit bestemmingsplan kaderstellend is voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten (intensieve veehouderij) en omdat mogelijk een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet 1998 moet worden opgesteld, is voor dit bestemmingsplan een planm. e.r.-procedure doorlopen. Bevoegd gezag voor deze m.e.r.-procedure is de gemeenteraad van Cuijk.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherMER
Number of pages7
ISBN (Print)9789042131750
Publication statusPublished - 2010

Keywords

  • zoning plans
  • intensive livestock farming
  • environmental impact reporting
  • noord-brabant

Cite this