Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in juli-augustus 2022

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een van de uitgangspunten bij de mosselzaadvisserij is dat de omvang van het mosselbestand in de Waddenzee en daarmee het voedselaanbod voor vogels niet minder is dan in een situatie waar niet wordt gekweekt en gevist. Dat betekent, dat er in het najaar een zekere hoeveelheid mosselen op de kweekpercelen in de Waddenzee aanwezig dient te zijn om hieraan te kunnen voldoen. Om dit te kunnen borgen wordt na de voorjaarsvisserij met een bestandsopname een schatting gemaakt van het bestand op de kweekpercelen (de zogenaamde ‘starthoeveelheid’). Vervolgens wordt er tot de winter bijgehouden hoeveel mosselen afgevoerd worden en hoeveel mosselen erbij komen. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van de bestandsopname die plaats vond na de voorjaarsvisserij van 2022. Voor deze bestandsopname is een regelmatig theoretisch gridveld, wat uit meerdere gridcellen bestaat over alle kweekpercelen in de Waddenzee gelegd. De bemonsteringsstations (hierna: stations) zijn op een a priori willekeurig gekozen locatie binnen een gridcel geplaatst. Er zijn in de periode van 30 juni tot en met 15 augustus 2022 660 stations bemonsterd. In de zomer van 2022 is het mosselbestand op de percelen in de Waddenzee geschat op 30,3 miljoen kg (303.000 mosselton, 1 mt = 100 kg) netto versgewicht. Van deze hoeveelheid bestaat 3,7 miljoen kg uit mosselzaad (broedval 2021). Van de overige 26,7 miljoen kg meerjarige mosselen bestaat 13,7 miljoen kg uit halfwas mosselen (schelplengte kleiner dan 45 mm) en 12,9 miljoen kg uit consumptie mosselen (schelplengte van minstens 45 mm). De totale bruto mosselbiomassa op de percelen komt daarmee uit op 41,6 miljoen kg (416.000 mt) versgewicht, waarvan 6,1 miljoen kg mosselzaad en 35,5 miljoen kg meerjarige mosselen, uitgaande van tarrapercentages van 40% en 25% voor respectievelijk mosselzaad en meerjarige mosselen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages30
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.rapport C056/22

Cite this