Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in juli-augustus 2021

Jacob J. Capelle, R. van Stralen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Een van de uitgangspunten bij de mosselzaadvisserij is dat de omvang van het mosselbestand in de Waddenzee en daarmee het voedselaanbod voor vogels niet minder is dan in een situatie waar niet wordt gekweekt en gevist. Dat betekent, dat er in het najaar een zekere hoeveelheid mosselen op de kweekpercelen in de Waddenzee aanwezig dient te zijn om hieraan te kunnen voldoen. Om dit te kunnen borgen wordt na de voorjaarsvisserij met een bestandsopname een schatting gemaakt van het bestand op de kweekpercelen (de zogenaamde ‘starthoeveelheid’) . Vervolgens wordt er bijgehouden hoeveel mosselen afgevoerd worden en hoeveel mosselen erbij komen. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van de bestandsopname die plaats vond na de voorjaarsvisserij van 2021. Voor de bestandsopname is een regelmatig theoretisch gridveld, wat uit meerdere gridcellen bestaat, over alle kweekpercelen in de Waddenzee gelegd. De bemonsteringsstations (hierna: stations) zijn op een a priori willekeurig gekozen locatie binnen een gridcel geplaatst. Er zijn in de periode van 5 juli tot en met 12 augustus 2021 676 stations bemonsterd. In de zomer van 2021 is het mosselbestand op de percelen in de Waddenzee daarbij geschat op 49,3 miljoen kg (493.000 mosselton, 1 mt = 100 kg) netto versgewicht. Van deze hoeveelheid bestaat 9,3 miljoen kg uit mosselzaad (broedval 2020). Van de overige 40,0 miljoen kg meerjarige mosselen bestaat 22,7 miljoen kg uit halfwas mosselen (schelplengte kleiner dan 45 mm) en 17,4 miljoen kg uit consumptie mosselen (schelplengte van minstens 45 mm). De totale bruto mosselbiomassa op de percelen komt dan uit op 68,9 miljoen kg (689.000 mt) versgewicht, waarvan 15,5 miljoen kg mosselzaad en 53,3 miljoen kg meerjarige mosselen, uitgaande van tarrapercentages van 40% en 25% voor respectievelijk mosselzaad en meerjarige mosselen.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages28
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C078/21

Cite this