Bestandsopname van mosselen op mosselkweekpercelen in de Waddenzee in juni-juli 2023

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Een van de uitgangspunten bij de mosselzaadvisserij is dat de omvang van het mosselbestand in de Waddenzee en daarmee het voedselaanbod voor vogels niet minder is dan in een situatie waar niet wordt gekweekt en gevist. Dat betekent, dat er in de winter een zekere hoeveelheid mosselen op de kweekpercelen in de Waddenzee aanwezig dient te zijn om hieraan te kunnen voldoen. Om dit te kunnen borgen wordt na de voorjaarsvisserij met een bestandsopname een schatting gemaakt van het bestand op de kweekpercelen (de zogenaamde ‘starthoeveelheid’). Vervolgens wordt er tot de winter bijgehouden hoeveel mosselen afgevoerd worden en hoeveel mosselen erbij komen. In dit rapport worden de resultaten gerapporteerd van de bestandsopname die plaats vond na de voorjaarsvisserij van 2023. Voor deze bestandsopname is een regelmatig theoretisch gridveld, wat uit meerdere gridcellen bestaat over alle kweekpercelen in de Waddenzee gelegd. De bemonsteringsstations (hierna: stations) zijn op een a priori willekeurig gekozen locatie geplaatst in een gridcel waar in het jaar voorafgaand aan de bemonstering kweekactiviteiten zijn uitgevoerd. Er zijn in de periode van 12 juni tot en met 19 juli 2022 491 stations bemonsterd. In de zomer van 2023 is het mosselbestand op de percelen in de Waddenzee geschat op 71,1 miljoen kg (711.000 mosselton, 1 mt = 100 kg) netto versgewicht. Van deze hoeveelheid bestaat 11,0 miljoen kg uit mosselzaad (broedval 2022). Van de overige 60,2 miljoen kg meerjarige mosselen bestaat 33,4 miljoen kg uit halfwas mosselen (schelplengte kleiner dan 45 mm) en 12,9 miljoen kg uit consumptie mosselen (schelplengte van minstens 45 mm). De totale bruto mosselbiomassa op de percelen komt daarmee uit op 98,5 miljoen kg (985.000 mt) versgewicht, waarvan 18,3 miljoen kg mosselzaad en 80,2 miljoen kg meerjarige mosselen, uitgaande van tarrapercentages van 40% en 25% voor respectievelijk mosselzaad en meerjarige mosselen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationYerseke
  PublisherWageningen Marine Research
  Number of pages20
  DOIs
  Publication statusPublished - 23 Dec 2023

  Publication series

  NameWageningen Marine Research rapport
  No.C096/23

  Cite this