Bestandschatting mosselen op percelen in de Oosterschelde (1992-2009) en de Waddenzee (2004-2009)

I.G. de Mesel, J.W.M. Wijsman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze rapportage kadert in het “project onderzoek duurzame schelpdiercultuur” (PRODUS) dat wordt uitgevoerd in opdracht van LNV en de schelpdiersector. De opdracht vloeit voort uit het nieuwe schelpdierbeleid, en de innovatie agenda van de schelpdiersector. Dit onderzoek past binnen deelproject 1A wat zich focust op de perceelrendementen, hoofdzakelijk in de Waddenzee en bij uitbreiding in de Oosterschelde. Tussen 1992 en 2009 zijn in het voorjaar door IMARES jaarlijks bemonsteringen uitgevoerd op mosselpercelen in de Oosterschelde. Op basis van deze data wordt het bestand aan gekweekte mosselen berekend. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de perceelbemonsteringen die zijn uitgevoerd tussen 1992 en 2009. Sinds 2010 worden deze bemonsteringen niet meer uitgevoerd. In deze studie wordt onderzocht of het mogelijk is om het mosselbestand op de percelen te herleiden uit de geregistreerde leveringen aan de mosselveiling in Yerseke. In de Waddenzee wordt een mosselperceelbemonstering uitgevoerd sinds 2004. Deze bemonsteringen vinden plaats in het najaar. De resultaten worden ieder jaar gerapporteerd. Ook voor de Waddenzee is onderzocht of er een relatie bestaat tussen het bestand op de percelen en de leveringen aan de mosselveiling. Gezien de timing van de bemonstering (het najaar) worden de bemonsterde bestanden vergeleken met de aanleveringen in het daaropvolgende jaar. In hoofdstuk twee en drie van dit rapport worden overzichten gegeven van de bestandschattingen op de percelen in respectievelijk de Oosterschelde en de Waddenzee weergegeven over de bemonsterde periodes. In hoofdstuk vier wordt de link tussen de berekende mosselbestanden op basis van de perceelbemonstering en de inschatting aan de hand van de aanleveringen aan het mosselkantoor beschreven.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages30
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C076/11

Keywords

  • fishery resources
  • mussels
  • monitoring
  • sampling
  • wadden sea
  • eastern scheldt

Cite this