Besluit Glastuinbouw haalbaar voor potplantenbedrijven? : verbruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in relatie tot bedrijfsstructuur en teeltplan

S.C. van Woerden, R.A.F. van Paassen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Uit dit onderzoek blijkt dat de fosfaatnormen zoals die nu zijn opgesteld moeilijk haalbaar zijn voor de meeste bedrijven. Met de huidige fosfaatverbruiken konden 22 bedrijven van de 33 (67%) niet voldoen aan de normen van 2001 en in 2010 zouden dat 23 bedrijven zijn (70%). Stikstof lijkt op de geïnterviewde bedrijven een minder groot probleem dan fosfaat. In 2001 konden vier bedrijven niet voldoen (12%) en in 2010 zouden dat elf bedrijven zijn (33%). Aan de energienorm konden zeven bedrijven in 2001 niet voldoen (21%) en in 2010 zouden dat veertien bedrijven zijn (42%). Met betrekking tot het gewasbeschermingsmiddelenverbruik konden in 2001 vier bedrijven niet voldoen (12%) en in 2010 zouden dat vijf bedrijven zijn (15%). Het aanscherpen van de normen zorgt dus nauwelijks voor grotere problemen dan de huidige normen, behalve bij energie en stikstof. Zelfs wanneer bij de bedrijven die nog niet aan de norm van 2010 kunnen voldoen verschillende besparingsmaatregelen worden ingezet zijn nog niet alle normen haalbaar. Met betrekking tot energie zou dan nog 21% van de bedrijven niet kunnen voldoen aan de norm. Voor gewasbescherming zou dat 15% van de bedrijven zijn en voor stikstof en fosfaat respectievelijk 30% en 67%. Bijna de helft van de geïnterviewde telers denkt te moeten investeren om aan de normen voor meststoffen van 2010 te kunnen voldoen. Voor energie en gewasbescherming is dit respectievelijk 18% en 17% van de bedrijven. Besluit Glastuinbouw speelt nauwelijks een rol in investeringsbeslissingen. Opbrengstverbetering en kostenbesparing wegen veel zwaarder.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNaaldwijk
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Glastuinbouw
  Number of pages84
  Publication statusPublished - 2002

  Keywords

  • environmental legislation
  • ornamental horticulture
  • feasibility studies
  • energy consumption
  • pesticides
  • nutrients
  • business management
  • protected cultivation
  • netherlands

  Cite this