Bescherming zoutwatervissen

O.A. van Keeken, H.J.L. Heessen, H.V. Winter

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2010 heeft de minister van LNV (nu Economische zaken, landbouw en Innovatie) aan de Tweede kamer toegezegd dat de lijst van vissoorten waarop de Visserijwet van toepassing is, in 2010 zal worden geactualiseerd. Hierbij kan gedacht worden aan soorten die vallen onder de Flora- en Faunawet, maar wellicht de zware bescherming die deze wet biedt niet "nodig hebben" en wellicht even zo goed onder de visserijwet via de regeling “Minimummaten en gesloten tijden” kunnen vallen. Daar komt bij dat op afzienbare termijn de werkingssfeer van de Flora- en faunawet vergroot wordt van de huidige 12- mijlszone, naar de Exclusief Economische Zone. Het is beleidsmatig onwenselijk als 'op volle zee' veel soorten formeel beschermd zijn via de Flora- en faunawet en daardoor veel belemmeringen in de zin van ontheffingsplichten (toename administratieve lasten) opleveren, terwijl deze soorten materieel gezien niet gediend zijn met deze vorm van bescherming.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages27
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.C170/10

Keywords

  • freshwater fishes
  • fish fauna
  • nature conservation
  • fishery policy
  • fishery management
  • legislation
  • economic regions
  • Netherlands

Cite this