Beschermde natuurmonumenten : stand van zaken 2010 en toekomstige bescherming

M.E.A. Broekmeyer, R.J. Bijlsma, W. Nieuwenhuizen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Beschermde natuurmonumenten vallen onder een categorie wettelijk beschermde gebieden, die vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw zijn aangewezen. Een groot deel valt binnen de grenzen van Natura 2000-gebieden. Dit rapport gaat over de exclusieve beschermde natuurgebieden: 64 gebieden met een totaal oppervlak van 3422 hectare die buiten deze grenzen vallen. Het rapport geeft informatie over de stand van zaken ten aanzien van ligging, oppervlak, beheer en eigendom. De meeste exclusieve beschermde natuurmonumenten vallen binnen de grenzen van de EHS. Wat betreft natuurwaarden is vooral gekeken naar de floristische en vegetatiekundige betekenis van de gebieden. De gebieden lijken een belangrijke rol te vervullen bij het behoud van de (inter)nationale biodiversiteit. Ten slotte is onderzocht of voor de bescherming van natuurwaarden van deze beschermde natuurmonumenten kan worden volstaan met een ruimtelijk beschermingsregime of dat een aanvullend wettelijk regime nodig is. Uitkomst is dat de Wet op de ruimtelijke ordening en de herijking EHS perspectief bieden voor bescherming, maar dat aanvullend beleid noodzakelijk lijkt voor een optimale bescherming.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages137
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2132
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • natural areas
  • natural value
  • acreage
  • inventories
  • natura 2000

Cite this