Bergend vermogen en drainagecriterium

J. Wesseling

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Bij het berekenen van drainafstanden wordt doorgaans gebruik gemaakt van zogenaamde stationnaire drainageformules. Toepassing van dergelijke formules maakt invoeren van een criterium noodzakelijk. Dit criterium houdt in, dat bij een bepaalde afvoer de grondwaterstand niet mag stijgen boven een bepaald niveau. In Nederland wordt voor dit criterium doorgaans een afvoer van 7 mm/etm genomen, waarbij de grondwaterstand tot 50 cm respectievelijk 40 cm beneden maaiveld mag stijgen voor respectievelijk bouwland en grasland. Het boven omschreven criterium wordt toegepast op alle grondsoorten en bij elke drainagediepte. Het houdt dus geen rekening met de mogelijkheid van verschillen in berging in verschillende grondsoorten. Berekeningen met niet-stationnaire stromingsoplossingen tonen echter aan, dat de grondwaterstand in niet geringe mate wordt beinvloed door de berging van water in de grond. De vraag is nu, in hoeverre men bij het ontwerp van een drainagesysteem rekening moet houden met de bergingsmogelijkheden in het profiel. In dit verslag zal getracht worden een antwoord op deze vraag te geven.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherI.C.W.
  Number of pages1968
  Publication statusPublished - 1968

  Publication series

  NameNota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  No.448

  Keywords

  • drainage
  • calculation
  • groundwater level
  • discharge
  • subsurface runoff
  • grasslands
  • arable land
  • water storage
  • groundwater flow
  • pipe drainage
  • tile drainage
  • water table

  Cite this