Beregenings- en bevloeiingsmogelijkheden in 1985

G.H. Reinds

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In ICW nota 1629 (Van Boheemen, 1985) wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in de toepassing van beregening en bevloeiïng tot 1983. De vraagstelling bij de landbouwmeitelling van 1983 was echter zodanig dat de auteur tot de conclusie kwam dat de uitkomsten een overschatting gaven van het in 1983 bereikte niveau. In 1985 zijn bij de meitelling weer vragen gesteld naar de toepassing van beregening. De vraag luidde 'Welke oppervlakte beregent of bevloeit u in een droge periode'. Deze vraagstelling sluit beter aan bij de aan het einde van het droge jaar 1976 gestelde vraag 'Hebt u in 1976 een installatie gebruikt voor beregening en/of bevloeiïng. Zo ja, voor welke oppervlakte?' dan de in 1983 gestelde vraag; 'Welke oppervlakte kunt u beregenen of bevloeien'. Deze nota geeft een overzicht van de ontwikkeling van de beregening zoals die uit enquêtegegevens is af te leiden, waarbij het accent ligt op een vergelijking van de situatie in 1985 ten opzichte van die in 1976. Ze sluit nauw aan bij de genoemde nota van Van Boheemen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherICW
  Number of pages48
  Publication statusPublished - 1986

  Publication series

  NameNota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding
  No.1727

  Keywords

  • overhead irrigation
  • acreage
  • inventories

  Cite this