Beperking van watererosie in aardappelen op lössgrond

P.M.T.M. Geelen, C.J.E. Crombach, C.B. Bus

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Tussen 1998 en 2002 is een tiental methoden onderzocht om afstroming van water en grond van de hellingen in Zuid-Limburg te beperken. Een strodek van circa 2 ton per hectare, aangebracht direct na de rugopbouw, is een goede mogelijkheid en praktisch uitvoerbaar. Ook perspectiefvol lijkt het maken van drempels in de geulen tussen de ruggen tijdens de rugopbouw. Dit is uitgevoerd met een omgebouwde frees. Erosie kan hierbij extra beperkt worden door te zorgen voor een wat rulle structuur van ruggen en geulen. Dus de grond niet te fijn maken en niet te veel in elkaar drukken. Herfstruggen, 90 cm-ruggen en beddenteelt bleken niet interessant te zijn. Aardappelen telen in een mulchlaag van gele mosterd is in verschillende varianten onderzocht. De resultaten lieten wat betreft het bodemverlies door erosie in de verschillende jaren niet dezelfde trends zien, waardoor een definitief advies op grond van deze proeven niet mogelijk is.
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Edition15 jan
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 15 Jan 2004

Keywords

  • loess soils
  • tillage
  • erosion control
  • cultural methods
  • potatoes
  • zuid-limburg
  • arable farming

Cite this