Beperking van lachgasemissie uit gewasresten; een systeemanalyse

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) worden de mogelijkheden bestudeerd voor het verminderen van de lachgasemissie uit gewasresten die na de oogst in de bodem achterblijven. In deze bureaustudie wordt een overzicht gegeven van arealen en hoeveelheden gewasresten van akkerbouw- en vollegrondsgroentegewassen, wordt de lachgasemissie uit gewasresten gekwantificeerd, en worden de meest perspectiefvolle reductiemaatregelen aangegeven. De lachgasemissie uit bouwland na de oogst wordt sterk bepaald door de samenstelling van de gewasresten, bodem- en klimaatsfactoren en beheer. De meest perspectiefvolle (combinaties van) maatregelen zijn het verlagen van de hoeveelheid stikstof in gewasresten door optimalisatie van de stikstofbemesting, het afvoeren van stikstofrijke gewasresten (suikerbieten en koolsoorten), gevolgd door compostering of ander gebruik, het mengen van stikstofrijke gewasresten met stikstofarme gewasresten, en aanpassingen in grondbewerking. Een globale schatting geeft aan dat een reductie met 0,05-0,25 miljoen ton CO2-equivalanten per jaar in Nederland moet kunnen worden gerealiseerd met een pakket maatregelen op het gebied van gewasresten. De maatregelen leiden daarnaast ook tot een (sterke) vermindering van de lachgasemissie uit andere bronnen (met name bemesting).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages80
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.114.3

Keywords

  • nitrous oxide
  • emission
  • reduction
  • management
  • systems analysis
  • crop residues
  • carbon dioxide

Cite this