Beperking van lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden; een systeemanalyse

G.L. Velthof, M.H. de Haan, R.L.M. Schils, G.J. Monteny, A. van den Pol-van Dasselaar, P.J. Kuikman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB) worden de mogelijkheden bestudeerd voor het verminderen van de lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden. In een bureaustudie is een beschrijving gegeven van de huidige bemestingsstrategieën, is de lachgasemissie uit bemeste landbouwgronden gekwantificeerd, en zijn de meest perspectiefvolle maatregelen om deze lachgasemissie te verminderen aangegeven. De lachgasemissie uit bemeste gronden varieert sterk, waarin factoren als soort meststof, stikstofgift, tijdstip van toediening, bodemtype, weersomstandigheden en gewassoort een rol spelen. De gemiddelde emissiefactor voor stikstofmeststoffen is 1,25% van de toegediende hoeveelheid stikstof. Perspectiefvolle maatregelen zijn het verlagen van de stikstofgift, het opvolgen en verfijnen van de bemestingsadviezen, het delen van giften, een efficiëntere timing en toediening, het telen van wintergewassen en het verlagen van het stikstofgehalte van mest door aanpassing van rantsoen of door mestbehandeling. Een reductie van 0,1 tot 1,5 miljoen ton CO2-equivalenten in Nederland ten opzichte van 1990 lijkt mogelijk met een pakket aan bemestingsmaatregelen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages68
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.114.2

Keywords

  • nitrous oxide
  • emission
  • reduction
  • management
  • systems analysis
  • carbon dioxide
  • fertilizers
  • grasslands
  • manures
  • nitrogen

Cite this