Beperking van lachgasemissie door water- en peilbeheer en bij beregening; eindrapport voor reductieplan overige broeikasgassen landbouw cluster 1

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In het kader van het Reductie Plan Overige Broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) uit als gevolg van water- en peilbeheer en beregening bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2003 zijn door middel van proeven effecten van een aantal ingrepen in water- en peilbeheer en met betrekking tot beregening op de veranderingen in de N2O-emissie onderzocht. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Het blijkt moeilijk de effecten van waterbeheer op de emissie van lachgas te meten. De emissie verloopt via kort durende maar hoge pieken. Uit incidentele metingen kan de jaarlijkse emissie niet goed worden geschat. Modellen kunnen worden gebruikt om de variatie in de tijd te analyseren. Daartoe moeten wel de hydrologisch relevante variabelen worden gemeten. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. Verhogen van de oppervlaktewaterpeilen in veengebieden is de meest perspectiefvolle maatregel. Dit effect wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de mineralisatie van veen afneemt bij minder diepe waterstanden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages54
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.560.6
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • nitrous oxide
  • emission
  • air pollution
  • agricultural land
  • groundwater level
  • soil water content
  • water management
  • reduction
  • greenhouse effect
  • netherlands
  • water level management

  Projects

  ESS-CC

  Project: Other

  Cite this