Beperking van lachgasemissie als gevolg van toepassing van gewasresten; eindrapportage reductieplan overige broeikasgassen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het reductieplan overige broeikasgassen (ROB Landbouw) zijn de mogelijkheden voor het verminderen van de emissie van lachgas (N2O) als gevolg van het toepassen van gewasresten bestudeerd. In de periode tussen augustus 2000 en juli 2002 zijn door middel van incubatie- en veldproeven de effecten van een aantal maatregelen op de lachgasemissie onderzocht. In dit rapport worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek gepresenteerd; de gedetailleerde resultaten worden in aparte rapporten en publicaties beschreven. Perspectiefvolle maatregelen om de lachgasemissie te verminderen zijn het verwijderen van stikstofrijke gewasresten, met name op zand, en het verlagen van stikstofbemesting in de vorm van precisiebemesting, een no-regretmaatregel die momenteel onder andere als gevolg van MINAS sowieso snel aan populariteit wint. De geschatte effectiviteit van het verwijderen van de gewasresten van suikerbieten op zand is op nationaal niveau een reductie van 0,05 Mt CO2-equivalenten per jaar. De kosten van deze maatregel zijn relatief gering ( ~ 30 euro per ton CO2-equivalenten per jaar). Voorlichting is van belang om tot effectieve implementatie van maatregelen te komen. Een integrale analyse van de effectiviteit van de maatregelen samen met die van maatregelen uit andere ROB-projecten is nodig om interacties tussen maatregelen en risico's van afwenteling naar andere emissies (zoals methaan, ammoniak en nitraat) te kwantificeren. De effectiviteit van een deel van de maatregelen kan niet worden gekwantificeerd met de rekenmethodieken die voor de huidige rapportage in het kader van het klimaatverdrag en het Kyoto-protocol worden gebruikt.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages43
Publication statusPublished - 2002

Publication series

NameAlterra-rapport
No.560.3

Keywords

 • nitrous oxide
 • gases
 • greenhouse effect
 • reduction
 • emission
 • nitrogen
 • management
 • crop residues
 • environmental policy
 • netherlands
 • agriculture

Cite this