Beperking van emissie van methaan en lachgas uit de landbouw: identificatie van kennishiaten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport worden kennishiaten geïdentificeerd en advies gegeven over hoe deze via vervolgonderzoek weg te werken. Hierbij is gebruik gemaakt van ervaringen in literatuuronderzoek en recente projecten en met name de ROB-AGRO-projecten. Er zijn rond acht thema’s belangrijke kennishiaten gesignaleerd: 1 Aanpak van emissiebeperking in omringende landen 2 Variaties in de praktijk in emissies en ontwerp en analyse van strategieën voor implementatie van emissiebeperkende maatregelen in de praktijk 3 Kwantificering en vermindering van indirecte lachgasemissies uit de landbouw 4 Emissie van methaan uit mestopslagen 5 Emissies van lachgas na toediening van dierlijke mest aan maïs- en bouwland 6 Effecten van grondsoort en waterbeheer op emissies van lachgas en methaan 7 Analyse van onzekerheden in emissiebeperkende maatregelen en monitoring en toetsing van de effectiviteit van emissiebeperkende maatregelen in de praktijk 8 Interacties tussen veevoeding, beweiding en grondsoort op emissies van methaan uit herkauwers en mestopslagen en lachgas uit de bodem.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2001

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.380

Keywords

  • agriculture
  • emission reduction
  • methane
  • nitrous oxide
  • land use
  • soil

Cite this