Beperking koper- en zinkbelasting melkveehouderij : balansen voor koper en zink op 3 melkveebedrijven in Utrecht en op 30 bedrijven in studieclubs

E.A.A. Smolders

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de Kaderrichtlijn Water worden beperkingen gesteld aan de hoeveelheid koper en zink in het oppervlaktewater. Een deel van het koper en zink in het water is afkomstig uit de landbouw, waarvan ook een deel uit de melkveehouderij. Op 3 melkveebedrijven in Utrecht is, in opdracht van LAMI, een balans gemaakt van de aan- en afgevoerde koper en zink. Daartoe zijn de aan- en afvoerposten in 2006 in beeld gebracht en is bij de leveranciers van voedermiddelen nagegaan hoeveel koper en zink in krachtvoeders en in mineralenmengsels opgenomen is. Op de bedrijven zijn in het voor- en najaar in het bloed van 3 groepen van 5 koeien de koper- en zinkgehalten bepaald en zijn de koeien beoordeeld op conditie, gangen en huidbeschadigingen. In bijeenkomsten van studiegroepen zijn veehouders met deze en resultaten van ander onderzoek op het spoor gezet van de mogelijkheden tot het beperken van het overschot aan koper en zink. Van 30 melkveebedrijven in de studiegroepen zijn globale bedrijfsbalansen van koper en zink gemaakt en zijn de resultaten met de veehouders besproken
Original languageDutch
Place of Publication[Wageningen]
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages21
Publication statusPublished - 2008

Keywords

  • dairy farming
  • dairy cattle
  • zinc
  • copper
  • fodder

Cite this