Beperking koper en zink op melkveebedrijven in Zuid-Nederland : balansen en aanbevelingen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Sinds december 2000 is de Europese kaderrichtlijn Water van kracht. Deze richtlijn bepaalt dat in 2015 de kwaliteit van het oppervlaktewater zodanig verbeterd moet zijn dat dit geen problemen meer oplevert voor het waterleven en voor het gebruik als drinkwater. Voor Nederland betekent dit o.a. dat de uitspoeling van koper en zink uit de bodem flink moet worden teruggebracht. Provincies en waterschappen zijn verplicht actie te ondernemen ter verbetering van de kwaliteit. Uit onderzoek blijkt dat in het oppervlaktewater het kopergehalte tweemaal hoger is dan de norm en het zinkgehalte vijfmaal. Een groot deel hiervan is het gevolg van belasting uit het verleden, maar ook nu nog wordt de belasting verder opgebouwd. Ongeveer de helft van de huidige koper- en zinkbelasting komt uit de landbouw, waarvan een belangrijk deel uit de melkveehouderij. De andere helft komt van o.a. industrie en verkeer en komt voor een deel als emissie op het land terecht
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherAnimal Sciences Group
Number of pages53
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / ASG
PublisherAnimal Sciences Group
No.nr. 48
ISSN (Print)0169-3689

Keywords

  • cattle
  • cattle husbandry
  • fodder
  • zinc
  • copper

Cite this