Bepaling van kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels met behulp van NIRA

A.W.S. Ammerlaan, R. Frankhuizen, N.G. van der Veen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nagaan of met behulp van Nabij Infrarood reflectie spectroscopie lignine en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. In het kader van doctoraalonderzoek (dhr A.W.S. Ammerlaan, vakgroep Tuinbouwplantenteelt van de LH) wordt onderzoek uitgevoerd naar de inwendige kwaliteitskenmerken van aspergestengels. De inwendige kwaliteit hangt in belangrijke mate af van de "vezeligheid" van de aspergestengel. Uit literatuur blijkt dat de vezeligheid in belangrijke mate gecorreleerd is met o.a. de hoeveelheid lignine. Omdat deze bepaling tijdrovend is, is nagegaan of met behulp van NIRA deze en andere kwaliteitskenmerkende parameters in aspergestengels bepaald kunnen worden. Door middel van enig oriënterend onderzoek aan het verse (natte) produkt en aan een zestal gevriesdroogde mengmonsters zijn de mogelijkheden nagegaan voor de bepaling van lignine, N.D.F. (neutral detergent fibre), A.D.F. (acid detergent fibre), hemicellulose, ruwe celstof, snijkracht en "klasse indeling"met behulp van NIRA. Aan de hand van deze resultaten zijn van 24 op ras, groeistadium en samenstelling geselecteerde en gevriesdroogde monsters calibratiecurven opgesteld voor de bepaling van lignine, NDF, ADF en ruwe celstof. Vervolgens zijn van ca. 400 submonsters de gehalten aan lignine, NDF, ADF en ruwe celstof met behulp van de opgestelde calibratiecurven bepaald.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherRIKILT
Number of pages10
Publication statusPublished - 1986

Publication series

NameRapport / RIKILT
No.86.25

Keywords

  • near infrared spectroscopy
  • asparagus
  • fibre content
  • lignin
  • quality
  • quality standards
  • qualitative analysis

Cite this