Bepaling percentage aal onder de totaal-TEQ limiet in de voor aalvangst gesloten gebieden

M.J.J. Kotterman, S.M. Bierman, M.K. van der Lee, L.A.P. Hoogenboom, J.H.M. Schobben

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de voor aalvangst gesloten gebieden is het gemiddelde gehalte van totaal-TEQ (ToxicEQuivalents; een maat voor de dioxine-achtige toxiciteit) in aal, gemeten in de jaarlijkse monitoring, normoverschrijdend. Op basis hiervan heeft de Staatsecretaris van EL&I, in afstemming met het ministerie van VWS, de vangst van aal in die gebieden verboden. Door de natuurlijke variatie zal een percentage van de aal mogelijk totaal-TEQ gehalten beneden de wettelijke consumptienorm van 12 picogram TEQ/gram versgewicht bevatten. Deze aal is voor consumptie geschikt, maar door het vangstverbod kan deze niet worden gevangen. Het ministerie van EL&I wil deze gederfde inkomsten compenseren. Hiervoor moet worden vastgesteld welk percentage van de vangst van de aalvissers uit deze voor consumptie geschikte aal bestaat. De doelstelling van dit onderzoek is om met behulp van verschillende datasets te schatten welk deel van de potentiele commerciële aalvangst in de gesloten gebieden totaal-TEQ-gehalten bevat beneden de gestelde totaal-TEQ limiet van 12 pg/g vis. Drie datasets zijn al beschikbaar, één dataset is in dit onderzoek verkregen; totaal-TEQ gehalten in 100 individuele alen. Hiermee kan de variabiliteit in het TEQ-gehalte binnen een mengmonster aal worden berekend.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherIMARES
Number of pages52
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C119/11

Keywords

  • eels
  • fish catches
  • fisheries
  • toxicity
  • assessment
  • streams
  • rivers
  • netherlands

Cite this