Bepalen van milieutekorten voor natuurgebieden in Gelderland : validatie en calibratie van het indicatorsytseem

G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, L.J. van den Berg

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om op basis van vegetatieopnamen een schatting van de bodemomstandigheden, zoals pH, voorjaarsgrondwaterstand of nitraatgehalte, te kunnen maken is een methode ontwikkeld op basis van bodemmetingen. Voor de provincie Gelderland is deze methode uitgebreid gevalideerd en gecalibreerd. Daarnaast wordt de methode gebruikt om milieutekorten te berekenen; waar voldoet de bodemkwaliteit niet voor de aanwezige of geplande natuurtypen (habitattypen). In dit rapport zijn de milieutekorten berekend met onze methode vegeleken met de milieutekorten berekend op basis van metingen. Uit de validatie van de berekeningsmethode van de abiotiek bleek dat de methode goed werkt voor pH en de totale stikstof- en fosfaatgehalten. Problemen werden er geconstateerd voor ammonium- en fosfaatgehalte. Voor fosfaat zijn nieuwe schattingen van de gebruikte indicatorwaarden nodig. Voor ammmonium en ook andere indicatorwaarden zullen de validatie data uit Gelderland worden gebruikt om nieuwe indicatorwaarden te schatten. Voor de milieutekorten geldt dat de tekorten op basis van metingen vergelijkbaar zijn met de berekende tekorten, waarbij de tekorten op basis van de metingen iets hoger liggen dan die op basis van de berekeningen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages57
Publication statusPublished - 2010

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2077
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • indicators
 • habitats
 • soil properties
 • soil ph
 • vegetation
 • vegetation types
 • nitrogen
 • phosphate
 • netherlands
 • abiotic conditions
 • natural areas
 • ecological network
 • gelderland

Cite this