Beoordelingssystematiek beschermde vissoorten van de Grensmaas

C.M. Deerenberg, M.A.M. Machiels, T. van Kooten, M.T. van der Sluis, A.J. Paijmans

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Waterkrachtcentrale Borgharen B.V. heeft het voornemen een waterkrachtcentrale (WKC) aan te leggen en in werking te hebben nabij Natura 2000-gebied Grensmaas en heeft daartoe een vergunning aangevraagd in het kader van de Natuurbeschermingswet. De Raad van State heeft de bij de vergunningverlening gehanteerde visschadenorm ontoereikend verklaard en de verleende vergunning vernietigd. Voor het gebied Grensmaas geldt voor de drie soorten rivierprik, zalm en rivierdonderpad behoud van omvang en kwaliteit van het leefgebied. Bovendien is de (landelijke) staat van instandhouding matig ongunstig voor de rivierdonderpad en de rivierprik en zeer ongunstig voor de zalm. In dit rapport wordt een wetenschappelijk onderbouwde beoordelingssystematiek gepresenteerd, die rekening houdt met de matig tot zeer ongunstige staat van instandhouding en de geldende verbeterdoelstelling voor deze drie soorten.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages64
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES UR
PublisherIMARES
No.C071/12

Keywords

  • fishes
  • aquatic ecology
  • natura 2000
  • water power
  • power stations
  • adverse effects
  • river meuse

Cite this