Beoordeling leefgebied habitatrichtlijnsoorten voor artikel 17 van de rapportage

R. Pouwels, R.J.F. Bugter, A.J. Griffioen, R.M.A. Wegman

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor de zesjaarlijkse rapportage van habitatrichtlijnsoorten moet een oordeel gegeven worden over het aspect ‘Leefgebied van de soort’. De beoordeling dient volgens een gestandaardiseerde methode gedaan te worden die tevens aansluit bij de Habitatrichtlijn en de Explanatory Notes & Guidelines (EN&G) van de Europese Unie. Daartoe zijn de EN&G verder geïnterpreteerd en is voor zes voorbeeldsoorten een methode getest. Deze methode zou voor ongeveer 50% van de habitatrichtlijnsoorten gehanteerd kunnen worden om het aspect ‘Leefgebied’ te beoordelen. De methode zal echter eerst aan soortexperts moeten worden voorgelegd. De methode geeft alleen een oordeel over de oppervlakte van het aspect ‘Leefgebied van de soort’ en niet over de kwaliteit van dit leefgebied. Voor de rapportage zijn beide beoordelingen nodig
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages39
Publication statusPublished - 2013

Publication series

Name WOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.343

Keywords

  • habitats
  • habitats directive
  • species richness
  • acreage
  • quality standards

Cite this