Beoordelen als fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs: Analyse van toetsprogramma’s in het mbo en hbo

L.K.J. Baartman, J.T.M. Gulikers

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

3 Citations (Scopus)

Abstract

Het bewust inzetten van geschikte (combinaties) van toetsvormen vormt een belangrijk fundament voor goed opleiden in het beroepsonderwijs. In de onderwijspraktijk en onderzoek wordt echter vaak gestart et de instrumentele hoe-vraag van de toetsvormen in plaats van de inhoudelijke wat-vraag van de goede eroepsbeoefenaar. Het doel van dit artikel is het analyseren van negen toetsprogramma’s in het hbo en twee toetsprogramma’s in het mbo, vanuit het perspectief van de inhoudelijke wat-vraag: de professionele bagage en taakuitvoering, de kern van het beroep in het werkveld en het ontwikkelvermogen van de startend beroepsbeoefenaar. De onderzoeksvragen zijn: (1) In hoeverre wordt de professionele bagage en professionele taakuitvoering beoordeeld, (2) In hoeverre wordt de kern van het beroep in het werkveld beoordeeld, en (3) In hoeverre stimuleert de beoordeling het ntwikkelvermogen noodzakelijk voor de startend beroepsbeoefenaar? De resultaten laten zien dat er meer aandacht nodig is voor een ontwerpgericht en programmatisch perspectief op toetsing in het hbo en mbo. Startend vanuit de beroepsbeoefenaar kan duidelijker worden geoperationaliseerd wat een beoordelaar precies wil zien en horen van de student gedurende de toetsing.
Original languageDutch
Pages (from-to)54-68
JournalPedagogische Studiën
Volume91
Issue number1
Publication statusPublished - 2014

Keywords

  • formative assessment
  • portfolios
  • feedback
  • model

Cite this