Benutting afvalwarmte bij vollegronds teelten = Utilization of waste heat for outdoor crops

J.A. Schoneveld

  Research output: Thesispromoter, other

  Abstract

  Voor diverse gewassen is nagegaan of afvalwarmte op economisch verantwoorde wijze kan worden gebruikt voor bodemverwarming in de vollegrond. Hiervoor zijn 4 doelstellingen geformuleerd: het bepalen van de reactie van de gewassen op een verhoogde bodemtemperatuur; het onderkennen van eventueel optredende negatieve verschijnselen en deze zo mogelijk oplossen; het afwegen van kosten en baten; het voorspellen van bodemtemperaturen op basis van het temperatuurniveau van afvalwarmte en het verwarmingssysteem m.b.v. modellen, waarbij ook de vochthuishouding wordt betrokken. Gemeenschappelijke uitgave PAGV en ICW
  Original languageDutch
  QualificationDoctor of Philosophy
  Place of PublicationLelystad
  Publisher
  Publication statusPublished - 1986

  Keywords

  • crop growth stage
  • energy
  • energy recovery
  • growth stages
  • heating
  • soil heating
  • soil temperature
  • soil thermal properties
  • solar heating
  • thermal conductivity
  • utilization
  • vegetable growing
  • vegetables
  • waste heat utilization
  • outdoor cropping

  Cite this