Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data rapport

J.W.M. Wijsman, P.C. Goudswaard, V. Escaravage, S. Wijnhoven

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op de Zeeuwse Banken worden de relatief hogere concentraties aan schelpdieren, gastropoden en bivalven, aangetroffen in de diepere troggen (b.v. Middeldiep) tussen de banken. Deze zijn daarmee niet interessant voor schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden die een voorkeur hebben voor ondieper water. De hoogste dichtheid aan schelpdieren (Abra alba) is aangetroffen op de locaties 63 en 35 in het Middeldiep (respectievelijk 122 en 125 individuen m-2). De hoogste dichtheid aan Ensis is aangetroffen aan de noordrand van de Rabsbank (23 individuen per m2). Op alle andere bemonsterde locaties was de dichtheid aan schelpdieren minder dan 6 individuen per m2. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag. Gezien de lage dichtheden van schelpdieren en/of de grote dieptes van het gebied is het onwaarschijnlijk dat het gebied van betekenis is als foerageergebied voor schelpdier etende vogels.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages64
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES
No.C032/12

Keywords

  • soil fauna
  • macrofauna
  • coastal areas
  • shellfish
  • inventories
  • zeeland

Cite this