Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2010

P.C. Goudswaard, J.W.M. Wijsman, V. Escaravage

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op de Zeeuwse Banken worden schelpdieren, gastropoden en bivalven, in lage dichtheden aangetroffen in de diepere dalen tussen de banken en zijn daarmee op de grens van of buiten bereik van schelpdier etende zeevogels, in het bijzonder zee-eenden. Op de toppen van de banken zijn de dichtheden van schelpdieren zeer laag waarmee het gebied als foerageergebied niet van betekenis is. Gezien de bestaande natuurlijke dynamiek van de Zeeuwse Banken is de verwachting dat het gebied ook niet van belang is voor schelpdierbanken. De grote overeenkomst in resultaten tussen 2009 en 2010 bevestigen de conclusies in de rapportage van 2009.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages74
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.nr. C046/11

Keywords

  • macrofauna
  • soil fauna
  • sand
  • monitoring
  • benthos
  • marine ecology
  • environmental impact
  • zeeland

Cite this