Bemonstering landbouwgronden en bepaling van de beschikbaarheid van fosfaat in verband met voorgenomen natuurontwikkeling; karakterisering van 7 terreinen in de provincie Limburg

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  In opdracht van de DLG zijn 7 terreinen bemonsterd die op dat moment in landbouwkundig gebruik waren, en in de toekomst aan Staats¬bosbeheer worden overgedragen voor natuurontwik¬keling. De terreinen werden globaal beschreven met betrekking tot landgebruik, aanwezigheid van putten, natte plekken en hoogteverschillen. Het bodemprofiel werd beschreven aan de hand van gemiddeld 2 boringen per ha tot 50 cm diepte en 1 boring tot 1.20 m. De terreinen werden opgedeeld in percelen op basis van geografische en / of bodem¬kundige criteria. De begrenzing van de percelen werd gedigitaliseerd en elk perceel werd softwarematig opgedeeld in 20 blokken waarin een punt werd geloot voor het nemen van bodemmonsters. Op de gelote punten werden monsters genomen op 5 cm boven en op 10 cm onder de perceelsgemiddelde grens tussen bouwvoor en ondergrond, en tevens op een tweede punt dat lag op ca. 10 m afstand van het gelote punt. Per perceel werden op deze manier per diepte 2 mengmonsters samengesteld: één van de 20 gelote punten en één van de 20 punten op 10 m afstand hiervan. De mon¬sters werden in duplo geanaly¬seerd op de beschikbaarheid van fosfaat (Pw), en op oxalaat-extraheerbaar Fe, Al, en P (resp. Fe-ox, Al-ox en P-ox). P-ox geeft een indicatie van de totale pool van P in de bodem, en uit P-ox, Fe-ox en Al-ox werd PSD berekend, de mate waarin de bodem verzadigd is met fosfaat. Op basis van Pw en PSD werden globale adviezen gegeven over de noodzaak tot en / of de wenselijkheid van afgraven, en over de verwachte duur van de periode van verschra¬ling. Voor de meeste terreinen geldt dat er grote verschillen tussen de percelen werden gevonden m.b.t. de beschikbaar¬heid van fosfaat, wat consequenties zal hebben voor de te nemen inrichting- en beheersmaatregelen
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages87
  Publication statusPublished - 2006

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.1332
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • agricultural soils
  • soil chemistry
  • sampling
  • phosphates
  • nutrient availability
  • land use
  • nature conservation
  • ecological engineering
  • limburg

  Cite this