Beleidskader fosfaat voor Noord- en Midden-Limburg : wetenschappelijke onderbouwing

I.G.A.M. Noij, C. van der Salm, H.T.L. Massop, E.M.P.M. Boekel, C. Schuiling, M. Pleijter, O.A. Clevering, P.J.T. van Bakel, W.J. Chardon, D.J.J. Walvoort

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het beleidskader fosfaat van de Provincie Limburg zijn kaarten geproduceerd van Noord- en Midden-Limburg met de stroomgebieden, die prioriteit verdienen bij de aanpak van de fosfaatproblematiek op basis van de criteria oppervlaktewaterkwaliteit, natuur en verdroging, en risico van overstroming van daarvoor kwetsbare natuur. Van deze stroomgebieden is vervolgens van alle geregistreerde landbouwpercelen het risico op fosfaatuitspoeling naar het oppervlaktewater op basis van hydrologie in kaart gebracht. Deze kaarten zijn vertaald naar de (kosten)effectiviteit van de maatregelen blokkeren van oppervlakkige afvoer, conventionele drainage, diepe samengestelde peilgestuurde drainage en uitmijnen, op basis van modelberekeningen die rekening houden met de fosfaattoestand van de bodem. Ten slotte is per stroomgebied de verwachte (kosten)effectiviteit van vloeivelden in kaart gebracht. Deze kaarten kunnen worden gebruikt om te beoordelen of maatregelen op landbouwpercelen of in een stroomgebied kosteneffectief zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages144
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1894
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • soil chemistry
 • phosphate
 • leaching
 • models
 • drainage
 • eutrophication
 • watersheds
 • pollution control
 • costs
 • netherlands
 • surface water quality
 • integrated spatial planning policy
 • midden-limburg
 • noord-limburg

Cite this