Beleidsinstrumenten voor energie-neutrale en klimaatvriendelijke agrosectoren : zoektocht naar de optimale instrumentenmix

Carolien de Lauwere, Elsje Oosterkamp, Bert Smit, Maarten Vrolijk, Annemarie Breukers

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Greenhouse horticulture, dairy farming and intensive livestock farming have access to policy and otherinstruments that help these sectors move closer to their energy and climate objectives. However, whilesome objectives for 2020 are close to being achieved, others are more remote. This applies in particularto the production of renewable energy and the reduction of greenhouse-gas emissions in the dairysector, as well as the production of renewable energy using co-fermentation and the reduction of CO2emissions in intensive livestock farming. Education, economic incentives and regulations and legislationrepresent the major instruments used. Horticulture uses more specific instruments tailored to the natureof the sector, while livestock farming largely favours generic instruments. Regular reviews are carriedout to assess whether the instruments still incentivise the appropriate behaviour and do not fundinnovations that are already out of date or do not contribute to long-term objectives. A point forattention, however, is the limited number of tools – or limited support – for business owners to movecloser to their climate and energy objectives. This is in spite of the need for business owners to have aperspective for action. Alongside this, current communication and knowledge transfer appear toconcentrate on business owners who are actively working toward these objectives, even though more‘passive’ business owners should also be involved in developments---In de glastuinbouw, melkveehouderij en intensieve veehouderij zijn beleids- en andere instrumenteningezet om energie- en klimaatdoelstellingen te halen. De doelen voor 2020 zijn nog niet allemaalgehaald en zijn soms ook niet binnen handbereik. Dit geldt met name voor productie van duurzameenergie en reductie van broeikasgassen in de melkveehouderij en voor productie van duurzameenergie door co-vergisting en reductie van CO2-emissie in de intensieve veehouderij. Educatie,economische incentives en wet- en regelgeving zijn de belangrijkste instrumenten. De glastuinbouwgebruikt meer specifieke tuinbouwgerichte instrumenten, terwijl de veehouderij vooral generiekeinstrumenten inzet. Regelmatig wordt herzien of de instrumenten nog wel het juiste gedragondersteunen en niet inzetten op innovaties die al achterhaald zijn of niet bijdragen aan lange termijndoelen. Een aandachtspunt is dat het aantal tools of handvatten om ondernemers te helpen klimaatenenergiedoelstellingen na te streven nog beperkt is terwijl juist handelingsperspectief belangrijk isvoor ondernemers. Daarnaast lijkt communicatie en kennisoverdracht nu nog vooral gericht te zijn opondernemers die actief een bijdrage willen leveren, terwijl ook andere, meer passieve ondernemersmeegenomen moeten worden in de ontwikkelingen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages79
ISBN (Electronic)9789463437233
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWageningen Economic Research rapport
No.2017-108

Cite this