Beleidsevaluatie ecologische hoofdstructuur en ganzenbeleid; achtergronddocument bij Natuurbalans 2004

M.E. Sanders, W. Geertsema, M.E.A. Broekmeijer, R.I. van Dam, J.G.M. van der Greft-van Rossum, H. van Blitterswijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Milieu- en Natuurplanbureau volgt jaarlijks de voortgang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en rapporteert daarover in de Natuurbalans. De onderwerpen van deze beleidsevaluatie die in dit rapport aan de orde komen zijn: planologische veiligstelling bij provincies en gemeenten, de ruimtelijke samenhang van de EHS, gebiedsgerichte samenwerking en de mate van realisatie in het veld. Een tweede onderwerp is het ganzenbeleid omdat er dit jaar overgeschakeld wordt van schadevergoedingen naar structurele opvang. De resultaten zijn gebaseerd op literatuurstudie, interviews met sleutelpersonen van belanghebbende organisaties en GIS-analysen van de natuurdoelenkaart. Trefwoorden: planologische veiligstelling, natuurbeleid, gemeenten, bestemmingsplannen, streekplannen, provincies, Nota Ruimte, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), biodiversiteit, ruimtelijke samenhang, versnippering, ganzenopvang, natuurdoelen, gebiedsgerichte samenwerking.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherNatuurplanbureau
Number of pages118
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NamePlanbureaurapporten
PublisherNatuurplanbureau
No.11
ISSN (Print)1574-0935

Keywords

  • nature conservation
  • government policy
  • evaluation
  • geese
  • physical planning
  • fragmentation
  • regional planning
  • netherlands
  • ecological network

Cite this