Belasting van grondwaterlichamen door gewasbeschermingsmiddelen

R. Kruijne, J.W. Deneer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Nationale Milieu Indicator NMI 3 is gebruikt om een overzicht te maken van de uitspoeling naar het grondwater door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het jaar 2008 in de Nederlandse land- en tuinbouw. Vrachten op jaarbasis zijn gegeven per werkzame stof en per gewas, voor het landbouwoppervlak ter hoogte van grondwaterlichamen, die in de Kaderrichtlijn Water worden onderscheiden. De meest uitspoelingsgevoelige stoffen worden momenteel toegepast als herbicide in de teelt van snijmaïs. Controle van de vrachten met een geavanceerd model heeft geleid tot een bevestiging dat de combinaties van stof en gewas op de juiste manier zijn gerangschikt.
Original languageEnglish
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages60
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameAlterra-report
PublisherAlterra
No.2447
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • groundwater
 • groundwater pollution
 • leaching
 • pesticides
 • residues
 • agriculture
 • horticulture
 • herbicides
 • models
 • indicators
 • groundwater quality
 • netherlands

Cite this