Behoud van veenbodems door ander peilbeheer : maatregelen voor een robuuste inrichting van het westelijk veenweidegebied

P.C. Jansen, R.F.A. Hendriks, C. Kwakernaak

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van het programma ‘Leven met Water’ is het project ‘Waarheen met het Veen’ uitgevoerd dat de gevolgen van waterbeheer in relatie tot ruimtegebruik en natuur in het westelijk veenweidegebied heeft onderzocht. Dit rapport vormt de afsluiting van een deelproject waarin de gevolgen van verschillende peilstrategieën voor onder andere maaivelddaling, waterinlaat, emissies en waterkwaliteit zijn onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van modeluitkomsten uit twee eerdere studies die in representatieve deelgebieden zijn uitgevoerd. Bij de peilstrategieën zijn verschillen in drooglegging, peilvakgrootte, onderwaterdrains en peilregimes in beschouwing genomen. Ook is een verkenning gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages103
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2009
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • peat soils
  • groundwater level
  • groundwater recharge
  • land use planning
  • netherlands
  • peat grasslands
  • groundwater depletion
  • west netherlands
  • groene hart
  • water level management

Cite this