Beheerskosten van Natura 2000-gebieden

J.J. de Jong, I.M. Bouwma, M.N. van Wijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Als onderdeel van de implementatie van de Vogelrichtlijn (1979) en Habitatrichtlijn (1992) is Nederland bezig om 162 Natura 2000-gebieden aan te wijzen. Voor de instandhouding van habitats en soorten in de Natura 2000-gebieden is een goed beheer belangrijk. Bij het Ministerie van LNV en bij de terreinbeheerders leeft de vraag wat de Natura 2000-doelen voor het beheer gaan betekenen. Zijn de huidige beheersinspanningen voldoende of is extra beheer noodzakelijk en welke kosten zijn daar dan mee verbonden? In deze studie is op bovenstaande vraag ingegaan. Allereerst is berekend op hoeveel hectare regulier beheer moet worden uitgevoerd en op hoeveel hectare herstelbeheer wenselijk is. Vervolgens zijn de kosten berekend voor het reguliere beheer en het herstelbeheer.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages50
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.56

Keywords

  • nature conservation
  • habitats
  • rehabilitation
  • management
  • costs
  • netherlands
  • flora
  • natura 2000
  • habitats directive
  • restoration management

Cite this