Beheersing van valse meeldauw (Bremia lactucae) in sla : resultaten 2005

H.T.A.M. Schepers, R. Meier

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Doelstelling van dit project was informatie verwerven over het belang van de diverse infectiebronnen van Bremia. Om te komen tot een zo goed mogelijk beeld zijn hierbij alle slateelten in zowel vollegrond als kas betrokken. Deze informatie moet leiden tot gerichte maatregelen om de belangrijke bronnen uit te schakelen of tot gerichte onderzoeksvragen als er nog essentiële informatie ontbreekt.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLelystad
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Businessunit Akkerbouw, Groene ruimte en Vollegrondsgroenten
  Number of pages22
  Publication statusPublished - 2006

  Keywords

  • lactuca
  • lettuces
  • bremia lactucae
  • plant pathogenic fungi
  • outdoor cropping
  • greenhouse horticulture

  Cite this