Beheersing van Paratrichodorus en Trichodorus en de overdracht van Tabaksratelvirus op dekzandgronden

E. Brommer

  Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

  Abstract

  Op zandgrond ondervinden hoog salderende gewassen binnen de akker- en tuinbouw regelmatig directe schade, veroorzaakt door Paratrichodorus- en Trichodorus-soorten. De opkomst wordt geremd of gestremd, met opbrengstderving als gevolg, en de kwaliteit van het eindproduct wordt negatief beïnvloed. Bij penwortelvormende rooigewassen en aardappelen kan de schade flink oplopen. Een bijkomend aspect is de overdracht van het tabaksratelvirus door deze vrijlevende nematode. Bij gevoelige aardappelrassen kan daardoor kringerigheid optreden. De afzet van pootgoed- of consumptiepartijen kan daardoor, als gevolg van het niet halen van de kwaliteitsnorm, problematisch worden. Ook een aantal bolgewassen is gevoelig voor dit virus. In dit onderzoek is geen schade in peen en aardappel geconstateerd in de vorm van opbrengstderving door Trichodorus primitivus. Paratrichodorus pachydermus geeft in dit onderzoek geen opbrengstderving in aardappel, maar wel een zware virusaantasting bij aanwezigheid van het tabaksratelvirus in de populatie. De veronderstelling dat Trichodoriden over het algemeen eerder kwalitatieve problemen dan kwantitatieve problemen veroorzaken wordt in dit onderzoek bevestigd.
  Original languageDutch
  PublisherKennisakker
  Edition15 nov
  Media of outputOnline
  Publication statusPublished - 15 Nov 2005

  Keywords

  • potatoes
  • solanum tuberosum
  • varieties
  • nematoda
  • trichodoridae
  • paratrichodina
  • Tobacco rattle virus
  • plant viruses
  • sandy soils
  • disease control
  • nematode control
  • trichodorus primitivus
  • paratrichodorus pachydermus
  • arable farming
  • free living nematodes

  Cite this