Beheersing van Botrytis in cyclaam : effectiviteit van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen

J.D. Hofland-Zijlstra, R.S.M. de Vries, W. van Wensveen

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Referaat Door Wageningen UR Glastuinbouw is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van beheersstrategiën voor niet-chemische beheersing van Botrytis in cyclaam en is de invloed bepaald van lagere teelttemperaturen. Dit project is gefinancierd door Productschap Tuinbouw. De kennisinventarisatie geeft een overzicht van alternatieve beheersingsmethoden. Aansluitend is in een kasproef de effectiviteit bepaald van biologische producten, plantversterkende meststoffen en voedingsbehandelingen (calcium 2 en 4 mmol/l en EC-pot 0,5 en 1,0) tegen Botrytis in cyclaam bij verschillende teelttemperaturen: 8, 12 en 16 °C (bij gelijke vochtniveau’s). Deze proef laat zien dat een biologisch product zoals Prestop en producten met antagonisten die nog geregistreerd moeten worden een volwaardig alternatief kunnen vormen voor chemische bestrijding bij verschillende teelttemperaturen zolang deze maar preventief worden toegepast. Bij een bestaande infectie is er geen curatieve werking, terwijl chemische producten dan nog in lichte mate de aantasting verminderen. Plantversterkende producten, zoals ArgicinS en Syngenta exp. 1 (nog niet toegelaten) en voedingsbehandelingen met een EC 1,0 dragen positief bij aan het beheersen van een Botrytisaantasting tot aan het moment van aflevering. Het verdient aanbeveling om al in een jong plantstadium (nog geen gesloten bladerdek) te beginnen met de behandelingen. Abstract Wageningen UR Greenhouse Horticulture has investigated the alternatives for chemical control of Botrytis in cyclamen. This project is funded by the Dutch Horticultural Production Board. The literature study gives an overview of alternative control methods. In a greenhouse trial the disease control was determined of organic products, plant fertilisers and fertiliser treatments with calcium 2 and 4 mmol/l and EC-pot 0.5 and 1.0 at different temperatures: 8, 12 and 16 °C. This test shows that a biological product, e.g. Prestop and products with antagonists who still need to be registered are a good alternative to chemical control at different cultivation temperatures as long as these are applied preventively. There is no curative effect, whereas chemical products are able to slightly reduce Botrytis infection. Plant-enhancing products, such as ArgicinS and Syngenta exp. 1 (not registered) and nutritional treatments with an EC 1.0 are also able to control Botrytis until the moment of delivery. It is recommended that treatments should be started at a young plant stage. ©
  Original languageDutch
  Place of PublicationBleiswijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Number of pages42
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NameRapporten WUR GTB
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  No.1175

  Keywords

  • cyclamen
  • plant pathogenic fungi
  • botrytis
  • biological control
  • greenhouse horticulture
  • pot plants
  • protected cultivation
  • temperature
  • prevention
  • fertilizers
  • nutrients
  • netherlands

  Cite this