Beheersing Fusarium in de keten van teelt en handel bij narcis. Monitoring van partijen narcis bij telers van rooien tot planten en bij handel van aanlevering door teler tot aan afleveren, al of niet in kleinverpakking

P.J.M. Vreeburg, C.A. Korsuize

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Fusarium zorgt elk jaar zowel bij de kwekerij als bij de handel voor veel uitval (bolrot). De indruk bestaat dat het probleem de afgelopen jaren eerder toe- dan afneemt. Hierbij zijn de relatief warme na- en voorjaren en zomers van de afgelopen jaren zeker van invloed geweest. Bij de teelt zijn teelt-, verwerkings- en bewaaromstandigheden van groot belang om een infectie en aantasting te voorkomen dan wel te beperken. Hetzelfde geldt voor de bewaar- en verwerkingsomstandigheden bij de handel. Het komt regelmatig voor dat een zelfde partij tot een verschillend uitvalspercentage bij teler en handel(aren) leidt. Dit leidt tot vragen en niet altijd tot een voor iedereen acceptabel antwoord. Het is bekend dat in de partij aanwezige besmetting verantwoordelijk is voor een aantasting, maar ook dat de bewaaromstandigheden bij teler en handel grote invloed kunnen hebben op een aanwezige of nieuwe aantasting. Zowel voor de teelt als voor de handel was meer duidelijkheid over de herkomst en het verloop van de aantasting door Fusarium nodig. In dit verslag de resultaten van dat onderzoek.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages43
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • fusarium
  • narcissus
  • cultural control
  • plant disease control
  • cultivation
  • ornamental bulbs
  • agricultural research
  • netherlands

  Cite this